MTÜ Juula Jõhvikas ARENGUKAVA

JUULA  KÜLASELTSI  ARENGUKAVA ON TÄIENDAMISEL, PEAGI SAAB TUTVUDA!

 •  Küla seltsi- ja kultuurielu elavdamine;
 • Külaelu maine parandamine
 • Küla üldilme parendamine;
 • Külateede parema hooldamise taotlemine;
 • Kvaliteetsema elektrivoolu taotlemine küla majapidamistele;
 • Infotehnoloogia kättesaadavamaks muutmine;
 • Tööhõive suurendamine külas;
 • Keskkonna-alane tegevus küla territooriumil;
 • Piirkonna inimeste koolitamine;
 •  Rahvatervise-alane tegevus;
 •  Sotsiaalsete kitsakohtade leevendamine

Asutamisel oli seltsis 20 Juula küla elanikku, nüüdseks on seltsi liikmete arv kahekordistunud, lisaks kuuluvad ühingusse kõik küla lapsed/noored. Seltsi algaastatel pöörasime põhirõhu oma külaelanike kaasamisse, nüüdseks on seltsitegevusse haaratud pea 90% küla elanikest. Viimaste aastate jooksul on aga külaselts laienenud eeskätt väikeste naaberkülade elanike lisandumise näol. Seega ei saa me enam rääkida ühe küla seltsist, vaid vabaühendusest, mis koondab kõiki meie regiooni positiivselt mõtlevaid maaelu patrioote, entusiaste, kes on valmis andma oma panust muutmaks elu ääremaal elamisväärseks.
Kümne tegutsemisaasta jooksul oleme mõndagi saavutanud : küla on heakorrastatud,  infrastruktuur  parendatud, külla on elama asunud noori peresid, valminud on külaplats ja seltsimaja. Meil on ühine seltsi-ja kultuurielu, traditsioonid ning käibel on oma raha- Juula jullar. Välja oleme töötanud oma kogukonnateenused.
Meie tunnuslauseks on JÕGEVAMAA JÕHVIKAS st. oleme nagu jõhvikas Vooremaa soos: väike,  tervislik, erksavärviline ja meeldejääva maitsega. Kaugelt ei paista  kuigivõrd silma, kuid lähemalt vaadates eristume tugevalt muust loodusest ning kui meid tundma õppida , siis meie värskus, elujõulisus ning ilu jäävad südamesse.


Eelmise arengukava perioodil on meie pingutusi märgatud ja tunnustatud:
2010. ja 2011. aastal Tabivere valla Hea Tegu;
2011. aastal Jõgevamaa Parim koostööprojekt;
2012. aastal Jõgeva piirkonna parim kodanikuühendus ning
Jõgevamaa kogukonnapärl Katrin Kaalep.
Külal on  hästi toimiv kodulehekülg www.juula.ee, facebooki-lehekülg https://www.facebook.com/JuulaKyla ja palju aktiivseid kaasamõtlejaid ning tegutsejaid.

Meil on ka  murekohti ning probleeme:

Järgnev arengukava ongi koostatud sihiga, et hoida ja tõhustada saavutatut, leida mõistmist ja koostööpartnereid ühiste huvide ning vajaduste rahuldamiseks, panustamaks jõukohasel moel jätkusuutliku Juula küla ja Jõgevamaa väljakujunemisele.

MEIE VÄÄRTUSED JA PRIORITEEDID

 • Elukestev õpe ja eluterve talupojamõistus
 • Arendame oma küla ja elame sõpruses ning lugupidamises
 • Märkame abivajajat ja oleme ühtne, mõnus kogukond
 • Tunnistame muutusi ühiskonnas ja läheme nendega kaasa
 • Teeme vajaliku nurisemata ära, et oleks õnnelik lapsepõlv ja väärikas vanadus
 • Meid toetab puhas elukeskkond ja positiivne ellusuhtumine

 HEAKORRA EDENDAMISEL ON MEIE EESMÄRK parendada elukeskkonda läbi kodu ja küla ilme kaunistamise ja huvitavamaks muutmise, saavutades korrastatud ning vajadustele vastav  atraktiivne elukeskkond.