Avaleht

Juula on väike ilus looduse ja paarikümne taluga küla Tartumaal voorede ja järvede vahel. Siin detail püsivalt 75 inimest: on aktiivseid pensionäre, töökaid keskealisi, tublisid noori ja palju rõõmsameelseid lapsi. Küla elanikkond on viimaste aastatega järjest suurenud ja noorenenud .

Juula koobassaun

Juula külla on rajatud unikaalne koobassaun. Põnev, omanäoline, madalate hoolduskuludega.

Meie kogukonna inimesed on harjunud ühiselt saunas käima, see on traditsioonidega rituaal. Seni külamajas asunud saun amortiseerus ja muutus ohtlikuks. Uus saun aitab säilitada ühte kooskäimise vormi.

Saun on avatud kasutamiseks kõigile soovijatele: kohalikele ja külalistele. Sauna saab kasutada kas koos külamajaga või ka ilma.

Kogukonna võimalused oma tegevusi läbi viia on tõusnud.  Külamaja on seltsi ürituste tarbeks juba ammu väikeseks jäänud. Nüüd saab tegutseda kahel pinnal ja kaasata korraga erinevaid huvigruppe. Saunateenusest saadava omatulu suuname ühingu vara parendamisse ja seltsi tegevustesse.