Juhtimine

MTÜ Juula Jõhvikas asutati 14.04.2019 MTÜ Juula Küla Heaks õigusjärglasena.

Ühingu juhtimine:

Katrin Kaalep, juhatuse esimees, telefon 53424063
Marianne Kase, juhatuse liige, telefon 51941427
Elvi Teppan, juhatuse liige, telefon 534341151

MTÜ JUULA JÕHVIKAS ASUTAMISLEPING
 
 
Katrin Kaalep, isikukood xxx Tartumaa
Jakob Lõhmus, isikukood xxx Tartumaa
Allar Aardevälja, isikukood xxx Tartumaa
Elvi Teppan, isikukood xxx Tartumaa
Marianne Kase, isikukood xxx Tartumaa
Indrik Unt, isikukood xxx Tartumaa 
Alli Unt, isikukood xxx Tartumaa
Jaana Lõhmus, isikukood xxx Tartumaa
Marju Soikonen, isikukood xxx Tartumaa
 
edaspidi asutajad sõlmisid mittetulundusühingu asutamislepingu järgmistel tingimustel:
 
1. Nimi: MTÜ Juula Jõhvikas
2. Asukoht: Külaplatsi, Juula küla, Tartu vald, 49104 Tartumaa
3. Eesmärk:
             3.1. küla-, seltsi,- ja kultuurielu elavdamine
             3.2. infotehnoloogia kättesaadavamaks muutmine
             3.3. harivate koolituste korraldamine
             3.4. külakoja ja külaplatsi arendamine
 
4. MTÜ Juula Jõhvikas on MTÜ Juula Küla Heaks õigusjärglane
 Asutajad kinnitavad asutamislepingu lisana mittetulundusühingu põhikirja.
 Asutamisleping on sõlmitud 14.04.2019